Showing 10 results

Archival description
Llawysgrifau Jane Edwards
Print preview View:

Cadno Rhos-y-Ffin: drafftiau

Drafftiau llawysgrif o'r nofel Cadno Rhos-y-Ffin (Llandysul, 1984). Mae'r drafftiau hyn yn cynnwys darnau digyswllt o nifer o destunau, sydd yn tystio i'r nofel gael ei hail ysgrifennu nifer o weithiau. = Autograph drafts of the novel Cadno Rhos-y-Ffin (Llandysul, 1984). These manuscript drafts comprise various disconnected fragments of a number of texts, indicating that the novel was rewritten several times.

Cadno Rhos-y-Ffin: drafftiau

Drafftiau llawysgrif o'r nofel Cadno Rhos-y-Ffin (Llandysul, 1984). Mae'r drafftiau hyn yn cynnwys darnau digyswllt o nifer o destunau, sydd yn tystio i'r nofel gael ei hail ysgrifennu nifer o weithiau. = Autograph drafts of the novel Cadno Rhos-y-Ffin (Llandysul, 1984). These manuscript drafts comprise various disconnected fragments of a number of texts, indicating that the novel was rewritten several times.

Cadno Rhos-y-Ffin: teipysgrif

Drafft teipysgrif, gyda diwygiadau llawysgrif, o'r nofel Cadno Rhos-y-Ffin (Llandysul, 1984). = A typescript draft, with manuscript revisions, of the novel Cadno Rhos-y-Ffin (Llandysul, 1984).

Dros fryniau Bro Afallon: drafftiau

Fersiynau llawysgrif a fersiwn teipiedig o'r nofel Dros Fryniau Bro Afallon (Llandysul, 1976) gan ac yn llaw Jane Edwards, 1976. = Manuscript versions and a typescript version of the novel Dros Fryniau Bro Afallon (Llandysul, 1976) by and in the hand of Jane Edwards, 1976.

Llawysgrifau Jane Edwards

  • GB 0210 MSJANED
  • Fonds
  • 1968-[1984]

Drafftiau llawysgrif a theipysgrif, 1968-[1984], o nofelau Jane Edwards, Bara Seguryd (Llandysul, 1969), Epil Cam (Llandysul, 1972), Dros Fryniau Bro Afallon (Llandysul, 1976), Miriam (Llandysul, 1977) a Cadno Rhos-y-Ffin (Llandysul, 1984). = Manuscript and typescript drafts, 1968-[1984], of Jane Edwards's novels Bara Seguryd (Llandysul, 1969), Epil Cam (Llandysul, 1972), Dros Fryniau Bro Afallon (Llandysul, 1976), Miriam (Llandysul, 1977) and Cadno Rhos-y-Ffin (Llandysul, 1984).

Edwards, Jane, 1938-

Miriam: llawysgrif

Copi llawysgrif o'r nofel Miriam (Llandysul, 1977) gan ac yn llaw Jane Edwards, 1977. = Manuscript copy of the novel Miriam (Llandysul, 1977) by and in the hand of Jane Edwards, 1977.