Showing 61 results

Archival description
Archif Gerddorol Dilys Elwyn-Edwards
Print preview View:

“Gwlad Hud”. Cylch o Dair Cân i Soprano neu Denor

The Wife of Llew/Gwraig Lleu, The find/Y Darganfyddiad a A fairy hunt/Yr Hela Hud. Cyhoeddwyd fel In Faëry (Gwlad Hud). [1955]. 10ff. Three Songs for Soprano or Tenor / Tair Cân i Soprano neu Denor. English words by Francis Ledwidge. Cyfieithiad gan Enid Parry (Cardiff: University Council of Music and the University of Wales Press Board, 1955).

All that’s past

Words by Walter De La Mare [1956]. 4 ff. Cyhoeddwyd fel All that’s past. Part-song for S.A.T.B. (unaccompanied). Words by Walter de la Mare (London: Novello & Company Limited, 1956).

An Epitaph. Music

An Epitaph and Music. Words by Walter de la Mare [2001]. 4 ff. Cyhoeddwyd fel Two poems by / Dwy gerdd gan Walter de la Mare, cyfieithiad Cymraeg gan John Gwilym Jones (Penygroes: Cwmni Gwynn Cyf., 2002).

Archif Gerddorol Dilys Elwyn-Edwards

  • GB 0210 DILYS
  • Fonds
  • [1935]-[2005]

Llawysgrifau cerddorol y gyfansoddwraig Dilys Elwyn-Edwards, gan gynnwys portffolio o’i gwaith a gyflwynodd fel ymgeisydd am Ysgoloriaeth Gerddoriaeth Turle i Goleg Girton, Caergrawnt; llawysgrifau o ganeuon heb eu cyhoeddi; trefniannau; llawysgrifau Caneuon y Tri Aderyn, [1961] a’r offeren fer Missa Brevis, [1994]. = Musical manuscripts of the composer Dilys Elwyn-Edwards, including a portfolio of her work presented as a candidate for the Turle Music Scholarship, Girton College, Cambridge; manuscripts of unpublished songs; arrangements; manuscripts of Caneuon y Tri Aderyn, [1961] and the short mass Missa Brevis, [1994].

Elwyn-Edwards, Dilys, 1918-

Ave Maris Stella. Stille Nacht. Yr Eos

Ave Maris Stella (geiriau gan Saunders Lewis) [1999]. 2 ff., Stille Nacht (geiriau gan Saunders Lewis [1999]. 2 ff., Yr Eos. Geiriau gan J.J. Williams, [1999] 2 ff. Cyhoeddwyd fel Stille Nacht a chaneuon eraill / Stille Nacht and other songs (Pen-y-groes: Cyhoeddiadau Curiad, 1999). Mae Eirlysiau a Llygad y dydd yn Ebrill yn eisiau.

Cadwyn o Wyrdd

Clychau’r gog. Geiriau gan R. Williams-Parry. Eirlysiau. Geiriau gan Waldo Williams. Y Griafolen. Geiriau gan Alun Llewellyn Williams. Cylch o ganeuon i Soprano neu Denor gyda chyfeiliant piano.

Caneuon y Tri Aderyn

Y geiriau gan R. Williams Parry. (I. Y Gylfinir; II. Tylluanod; III. Mae Hiraeth yn y Môr). Llais a phiano. Nodyn hawlfraint Gwasg Prifysgol Cymru, 1963. UWP 133 [1963], Cyhoeddwyd fel Caneuon y Tri Aderyn, y geiriau gan R. Williams Parry. I Soprano neu Denor gyda chyfeiliant piano. Cyfansoddwyd ar gais y B.B.C., 1961 (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1963), ynghyd ag argraffiadau eraill a gyhoeddwyd yn 1987, 1988 a 2001.

Eifionydd. Berwyn

Berwyn. Geiriau gan Cynddelw [1991]. 4 ff. Eifionydd. Geiriau gan R. Williams Parry [1991]. 4 ff. Cyhoeddwyd fel Bro a Mynydd. Eifionydd (R. Williams Parry). Berwyn (Robert Ellis). Dwy gân i Fariton a Phiano (Two songs for Baritone and Piano). English translations by John Stoddart. Comisiynwyd gan Ŵyl Cricieth yn 1991 (Caerdydd: Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru, Prifysgol Cymru, Coleg Caerdydd, 1993).

I saw three ships

Words anonymous [1993]. 3 ff. Cyhoeddwyd fel Mi Welais Dair o Longau / I Saw Three Ships. Geiriau Cymraeg John Stoddart. English words traditional. Solo voice & piano (Pen-y-groes: Cyhoeddiadau Curiad, 1993).

In Excelsis Gloria

Welsh translation of an old French carol by Jeau de Brébeuf (1641) by Rhidian Griffiths published in 1992 by Gwasg Gwynedd. It was commissioned by The Bangor University Singers.

Results 1 to 20 of 61