Showing 61 results

Archival description
Archif Gerddorol Dilys Elwyn-Edwards
Print preview View:

All that’s past

Words by Walter De La Mare [1956]. 4 ff. Cyhoeddwyd fel All that’s past. Part-song for S.A.T.B. (unaccompanied). Words by Walter de la Mare (London: Novello & Company Limited, 1956).

An Epitaph. Music

An Epitaph and Music. Words by Walter de la Mare [2001]. 4 ff. Cyhoeddwyd fel Two poems by / Dwy gerdd gan Walter de la Mare, cyfieithiad Cymraeg gan John Gwilym Jones (Penygroes: Cwmni Gwynn Cyf., 2002).

Archif Gerddorol Dilys Elwyn-Edwards

  • GB 0210 DILYS
  • Fonds
  • [1935]-[2005]

Llawysgrifau cerddorol y gyfansoddwraig Dilys Elwyn-Edwards, gan gynnwys portffolio o’i gwaith a gyflwynodd fel ymgeisydd am Ysgoloriaeth Gerddoriaeth Turle i Goleg Girton, Caergrawnt; llawysgrifau o ganeuon heb eu cyhoeddi; trefniannau; llawysgri...

Elwyn-Edwards, Dilys, 1918-

Ave Maris Stella. Stille Nacht. Yr Eos

Ave Maris Stella (geiriau gan Saunders Lewis) [1999]. 2 ff., Stille Nacht (geiriau gan Saunders Lewis [1999]. 2 ff., Yr Eos. Geiriau gan J.J. Williams, [1999] 2 ff. Cyhoeddwyd fel Stille Nacht a chaneuon eraill / Stille Nacht and other songs (P...

Cadwyn o Wyrdd

Clychau’r gog. Geiriau gan R. Williams-Parry. Eirlysiau. Geiriau gan Waldo Williams. Y Griafolen. Geiriau gan Alun Llewellyn Williams. Cylch o ganeuon i Soprano neu Denor gyda chyfeiliant piano.

Caneuon y Tri Aderyn

Y geiriau gan R. Williams Parry. (I. Y Gylfinir; II. Tylluanod; III. Mae Hiraeth yn y Môr). Llais a phiano. Nodyn hawlfraint Gwasg Prifysgol Cymru, 1963. UWP 133 [1963], Cyhoeddwyd fel Caneuon y Tri Aderyn, y geiriau gan R. Williams Parry. I Sop...

Eifionydd. Berwyn

Berwyn. Geiriau gan Cynddelw [1991]. 4 ff. Eifionydd. Geiriau gan R. Williams Parry [1991]. 4 ff. Cyhoeddwyd fel Bro a Mynydd. Eifionydd (R. Williams Parry). Berwyn (Robert Ellis). Dwy gân i Fariton a Phiano (Two songs for Baritone and Piano). E...

I saw three ships

Words anonymous [1993]. 3 ff. Cyhoeddwyd fel Mi Welais Dair o Longau / I Saw Three Ships. Geiriau Cymraeg John Stoddart. English words traditional. Solo voice & piano (Pen-y-groes: Cyhoeddiadau Curiad, 1993).

Results 1 to 20 of 61