Showing 42 results

Archival description
Beti Hughes Papers,
Print preview View:

'Dieithrio', drama gan BH yn seiliedig ar gymeriadau Kate Roberts y...

'Dieithrio', drama gan BH yn seiliedig ar gymeriadau Kate Roberts yn Te yn y Grug (Dinbych, 1959).

'Disgrifiad byr o daith drwy Blwyf Llanwinio' gan BH a anfonwyd i E...

'Disgrifiad byr o daith drwy Blwyf Llanwinio' gan BH a anfonwyd i Eisteddfod Teulu James, Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid 1977, ynghyd â ....

'Hen Arferion Cymru', heb ddyddiad.

'Hen Arferion Cymru', heb ddyddiad.

Amrywiol.

Amrywiol.

Baledi amrywiol (printiedig).

Baledi amrywiol (printiedig).

Beirniadaethau adrodd gan BH, heb ddyddiad.

Beirniadaethau adrodd gan BH, heb ddyddiad.

Beti Hughes Papers,

Beti Hughes Papers,

Cerddi a anfonodd BH i eisteddfodau lleol, 1958-61, a cherdddi i blant; ynghy...

Cerddi a anfonodd BH i eisteddfodau lleol, 1958-61, a cherdddi i blant; ynghyd â thorion o'r wasg yn ymwneud â'i ....

Dau lythyr, 1964-5, gan gynnwys un oddi wrth Saunders Lewis at BH.

Dau lythyr, 1964-5, gan gynnwys un oddi wrth Saunders Lewis at BH.

Drafftiau o nofelau BH, heb ddyddiad.

Drafftiau o nofelau BH, heb ddyddiad.

Ffotograff, heb ddyddiad, o BH yn dangos ei nofel Adar o'r Unlliw (Lland...

Ffotograff, heb ddyddiad, o BH yn dangos ei nofel Adar o'r Unlliw (Llandybïe, 1965) i griw o ferched ysgol ....

Llawysgrif 'Allwedd Aur', nofel serch fuddugol Eisteddfod Genedlaet...

Llawysgrif 'Allwedd Aur', nofel serch fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Bro Myrddin 1974 a gyhoeddwyd fel Melodïau Coll (Abertawe, 1977).

Llawysgrif 'Dros yr Enfys', nofel i ferched 18 oed.

Llawysgrif 'Dros yr Enfys', nofel i ferched 18 oed.

Llawysgrif 'Gofidiau'r Gorwel' gan 'Non'.

Llawysgrif 'Gofidiau'r Gorwel' gan 'Non'.

Llawysgrif 'Hwb, cam, a naid' gan 'Gelli-grin'.

Llawysgrif 'Hwb, cam, a naid' gan 'Gelli-grin'.

Llawysgrif Carchar Hyfryd (Llandybïe, 1966).

Llawysgrif Carchar Hyfryd (Llandybïe, 1966).

Llawysgrif Casglu Niwl (Llandybïe, 1979), stori fer hir a anfonwyd i gystadl...

Llawysgrif Casglu Niwl (Llandybïe, 1979), stori fer hir a anfonwyd i gystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon 1979 ....

Llawysgrif Genethod Abergwylan (Llandysul, 1967), nofel ysgafn fuddugol Eiste...

Llawysgrif Genethod Abergwylan (Llandysul, 1967), nofel ysgafn fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Aberafan 1967.

Llawysgrif Myfi Pip (Llandybïe, 1969) sef cyfieithiad a thalfyriad o nofel C...

Llawysgrif Myfi Pip (Llandybïe, 1969) sef cyfieithiad a thalfyriad o nofel Charles Dickens, Great Expectations; ynghyd â phroflenni anghyflawn a ....

Llawysgrif Wyth Esgid Ddu (Llandysul, 1962) a ddaeth yn ail yn Eisteddfod Gen...

Llawysgrif Wyth Esgid Ddu (Llandysul, 1962) a ddaeth yn ail yn Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Maelor 1961 yn y gystadleuaeth 'nofel ....
Results 1 to 20 of 42