Showing 21 results

Archival description
Papurau Mathonwy Hughes series
Advanced search options
Print preview View:

Papurau Mair Hughes

Mae'r gyfres yn cynnwys papurau Mair Hughes, Davies gynt, [?1901]-[?1986],sef gwraig Mathonwy Hughes. Ymysg ei phapurau personol ceir deunydd yn ymwneud â'i theulu.

Hughes, Mair [?1906]-1997

Papurau perthnasau amrywiol

Mae'r gyfres yn cynnwys papurau, [?1847]-[?1935], a gasglwyd gan hanner brodyr a chwiorydd mam Mathonwy Hughes, ynghyd â pherthnasau amrywiol eraill. Ymhlith y papurau ceir llyfrau rhent, llythyrau, llyfrau ysgol a phapurau personol.

Papurau'n ymwneud â Chapel Tan'rallt, Llanllyfni

Mae'r gyfres yn cynnwys Adroddiadau Blynyddol, 1942, 1975 ac 1977, Capel Tan'rallt, Llanllyfni, Sir Gaernarfon, sef y capel a fynychwyd gan deulu Mathonwy Hughes, ynghyd â dwy gyfrol yn cynnwys gwaith gan ddisgyblion Ysgol Sul yr un cape...

Drafftiau o gyfrolau

Mae'r gyfres yn cynnwys llawysgrifau, teipysgrifau a chopïau terfynol o rai o gyfrolau cyhoeddedig Mathonwy Hughes, [?1974]-[?1991].

Pen blwydd yn 90 oed

Mae'r gyfres yn cynnwys cyfarchion a theyrngedau i Mathonwy Hughes ar ei ben blwydd yn 90, a phapurau'n ymwneud â noson deyrnged iddo a gynhaliwyd i ddathlu'r achlysur, 1991.

Torion papur newydd

Mae'r gyfres yn cynnwys erthyglau a cherddi wedi eu torri o bapurau newydd a chylchgronau amrywiol,a gasglwyd gan Mathonwy Hughes, [?1921]-1992, y rhan fwyaf yn ymwneud ag ef, ei deulu a'i gyfeillion.

Papurau amrywiol

Mae'r gyfres yn cynnwys papurau ac eitemau amrywiol, yn bennaf mân greiriau megis meillion pedair deilen, a gasglwyd gan Mathonwy Hughes a'i deulu, [?1872]-[?1990].

Deunydd ar gyfer ymrysonau

Mae'r gyfres yn cynnwys tasgau a osodwyd gan Mathonwy Hughes ar gyfer Ymryson y Beirdd, ynghyd â chynigion mewn ymrysonau eraill, gan gynnwys timau roedd ef yn aelod ohonynt[?1960]-[?1989].

Papurau R. Silyn Roberts a'i deulu

Mae'r gyfres yn cynnwys papurau'r Prifardd R. Silyn Roberts, ynghyd â phapurau ei wraig Mary Silyn Roberts, ac ychydig o bapurau eu plant, Glyn ap Silyn, Meilir ap Silyn a Rhiannon Silyn Roberts, [?1898]-[?1940]. Ymysg y papurau ceir ych...

Roberts, R. Silyn (Robert Silyn), 1871-1930

Llythyrau personol

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau personol, [?1903]-1992, a llythyrau yn llongyfarch Mathonwy Hughes ar ennill Cadair Eisteddfod Genedlaethol Aberdâr, 1956.

Llyfrau llofnodion

Mae'r gyfres yn cynnwys llyfrau o lofnodion enwogion Cymru, ac enwogion byd-eang, a gasglwyd gan Mathonwy Hughes a'i wraig Mair, [?1956]-[?1969].

Cardiau coffa

Mae'r gyfres yn cynnwys cardiau coffa a thaflenni angladdau teulu a chyfeillion Mathonwy Hughes, [?1862]-1990.

Llawysgrifau barddoniaeth

Mae'r gyfres yn cynnwys llawysgrifau o gerddi Mathonwy Hughes, copïau o gerddi gan feirdd eraill yn ei law ef ac yn eu llawysgrif eu hunain, a chopïau o'i gynigion ar gyfer cystadlaethau barddonol Eisteddfod Genedlaethol Cymru, [?1915]-[...

Beirniadaethau

Mae'r gyfres yn cynnwys llawysgrifau o waith Mathonwy Hughes fel beirniad, ynghyd â beirniadaethau ar ei waith ef, [?1966]-1991.

Results 1 to 20 of 21