Showing 22 results

Archival description
CMA: Cofysgrifau Eglwys Moreia, Morfa Nefyn series
Advanced search options
Print preview View:

Eisteddfodau Moreia

Mae'r gyfres yn cynnwys rhestr testunau Eisteddfod y Calan, 1978, ac yn amgaeëdig ynddo mae rhai o'r cynhyrchion llenyddol; a rhestr testunau Eisteddfod Morfa Nefyn, 1981, ynghyd â llyfr ysgrifennydd yr Eisteddfod honno sy'n cynnwys...

Llyfrau bedyddiadau

Mae'r gyfres yn cynnwys llyfr bedyddiadau, 1859-1882, ag ynddo gofnod o'r dyddiad, enw bedydd y plentyn, enwau bedydd a theulu'r rhieni, enw'r cartref, gwaith y tad, yn ogystal â chan bwy y'i bedyddiwyd.

Results 1 to 20 of 22