Showing 68 results

Archival description
Papurau Marion Eames,
Advanced search options
Print preview View:

Deryn Corff,

Sgript Deryn Corff, 1998, a ysgrifennwyd gan Marion Eames i'w ddefnyddio yng nghystadleuaeth deialog agored Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bro Ogwr, 1998. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys copïau o sgriptiau T. James Jones ac Eigra Lewis Robe...

Plentyn Di-gartref,

Papurau'n ymwneud ag addasiad llwyfan o ddrama radio gan Marion Eames, Plentyn Di-gartref, [1985x2007], gan gynnwys sgript o'r addasiad, cyfarwyddiadau llwyfan a chopi o'r sgript radio wreiddiol. = Papers relating to a stage adaptat...

Sŵn y Malu,

Sgript o'r ddrama lwyfan Sŵn y Malu, [1980]. = A script of the play Sŵn y Malu, [1980].

Y Rhyfel Cartref,

Drafftiau o'r ddrama Y Rhyfel Cartref, 1992, a ysgrifennwyd gan Marion Eames fel rhan o gyfres i ysgolion uwchradd yng Nghymru yn canolbwyntio ar hanes Cymru a Phrydain yn ystod y cyfnod modern cynnar. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys cyfiei...

Cyfieithiadau emynau,

Cyfieithiadau emynau gan Marion Eames, 1994-2001, gan gynnwys cyfieithiad Cymraeg, 1994, o emyn gan Dietrich Bonhoeffer; cyfieithiad Cymraeg o emyn y Parch. Andrew Pratt a luniwyd yn dilyn yr ymosodiadau terfysgol yn Efrog Newydd, Medi 2001; a cyf...

Llyfrau nodiadau a phapurau ymchwil,

Llyfrau nodiadau a phapurau ymchwil Marion Eames, 1934-[2000], gan gynnwys llyfrau nodiadau ysgol, ymchwil i gefndir hanesyddol ei nofelau, a nodiadau amrywiol eraill. = Notebooks and research papers of Marion Eames, 1934-[2000], including school ...

Addasiadau o weithiau Marion Eames,

Papurau'n ymwneud ag addasiadau radio, llwyfan a theledu o rai o weithiau Marion Eames, 1981-[2007], yn cynnwys I Hela Cnau, 1981; Plentyn Di-gartref, [1985x2007]; Y Ferch Dawel, 1996; ac Y Stafell Ddirgel, 2001. = Papers relating to radio, s...

Erthyglau,

Drafftiau o erthyglau amrywiol gan Marion Eames, [1970]-2001, gan gynnwys erthyglau yn trafod hanes Dafydd Lloyd, cyfreithiwr a Crynwr o Gymru, a Gustav Mahler. = Drafts of various articles by Marion Eames, [1970]-2001, including articles relating...

Sgriptiau hunan-gofiannol,

Sgriptiau hunan-gofiannol gan Marion Eames, yn cynnwys drafftiau ar gyfer y rhaglenni 'Dylanwadau', 1992, a 'Portreadau', 1998. = Autobiographical scripts by Marion Eames, comprising drafts for the programmes 'Dylanwadau&#...

Sgriptiau,

Drafftiau llawysgrif a theipysgrif o sgriptiau amrywiol gan Marion Eames, [1960]-[2000], gan gynnwys sgript a ysgrifennodd ar y cyd gyda'i gŵr Griffith Williams, yn dwyn y teitl Betsy: The Story of the Balaclava Nurse; a chopi o sgript Noctur...

Y Stafell Ddirgel,

Cyfrol, [1964x1969], yn cynnwys drafft, wedi ei ddiwygio'n sylweddol, o nofel Marion Eames, Y Stafell Ddirgel (Llandybïe, 1969), a nodiadau a wnaed ganddi cyn dechrau ysgrifennu (tt. 2-225); ynghyd â drafft anghyflawn o waith a ymddengys yn a...

Y Rhandir Mwyn,

Papurau, [1972]-1976, yn ymwneud â'r nofel, Y Rhandir Mwyn (1972), a'r cyfieithiad, The Fair Wilderness (1976), gan gynnwys amlinelliad o gefndir hanesyddol y nofel a disgrifiadau o'r cymeriadau yn y Gymraeg a'r Saesneg; ynghyd...

Papurau a llawysgrifau Marion Eames,

Papurau a llawysgrifau Marion Eames, 1928-2007, yn cynnwys drafftiau o'i nofelau, [1964]-1981; gweithiau llenyddol eraill, 1933-[2007]; addasiadau o waith Marion Eames, 1981-[2007]; erthyglau, anerchiadau a darlithiau, [1970]-[2007]; llyfrau ...

Y Rhandir Mwyn,

Drafft, 1970, o nofel Marion Eames, Y Rhandir Mwyn (Llandybïe, 1972), wedi ei ddiwygio'n sylweddol ac yn gwahaniaethu mewn mannau i'r gwaith cyhoeddedig. Gweler hefyd NLW MS 22497D. = A draft, 1970, of Y Rhandir Mwyn (Llandybïe, 1972) by...

Gohebiaeth gyffredinol,

Gohebiaeth gyffredinol, 1967-2005, gan gynnwys llythyron at Marion Eames gan lenorion, cyhoeddwyr a chyfeillion yn trafod ei gwaith. Ymhlith y gohebwyr mae Gwynfor Evans; Islwyn Ffowc Elis; Saunders Lewis; Bob Owen, Croesor; Kate Roberts; a T. H. ...

Gohebiaeth,

Gohebiaeth, 1967-2005, yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol, 1967-2005; llythyron teuluol, 1968-1996; a gohebiaeth yn ymwneud ag anghydfod cyfreithiol, 1987. = Correspondence, 1967-2005, comprising general correspondence, 1967-2005; letters from fami...

I Hela Cnau,

Llyfrau nodiadau, 1972, yn ymwneud â'r nofel I Hela Cnau, gan gynnwys ymchwil i gefndir hanesyddol y nofel a chyfieithiad Saesneg anghyflawn o'r gwaith. = Notebooks, 1972, relating to the novel I Hela Cnau, containing research into the h...

Papurau personol,

Papurau personol, 1928-2002, yn cynnwys personalia, 1928-2002; cynllun pensaernïol Canolfan Treftadaeth Y Crynwyr, Dolgellau, 1987; a dyddiadur, 2001. = Personal papers, 1928-2002, comprising personalia, 1928-2002; architectural plans for the Quak...

Papurau Griffith Williams,

Papurau Griffith Williams, 1927-1977, yn cynnwys llyfr nodiadau, 1927; cerddi, [1940]-[1977]; dramâu a storïau byrion, [1940]-[1970]; ysgrif Wales and Art Today, [1950x1977]; erthyglau, 1954-1977; a drafftiau Wheels of Freedom, 1976. = Papers of G...

Williams, Griffith, d. 1977.

Dramâu a storïau byrion,

Drafftiau teipysgrif o ddramâu a storïau byrion gan Griffith Williams, [1940]-[1977], gan gynnwys sgript drama radio, Prelude to Escape, a sgript drama deledu, The Unarmed. = Typescript drafts of dramas and short stories by Griffith Williams, [194...

Results 1 to 20 of 68