Showing 187 results

Archival description
Papurau D. J. Williams, Abergwaun
Print preview View:

Llythyrau Jones (E-G)

Llythyrau, [1925]-1969. Ymhlith y gohebwyr mae E. D. Jones (4), [Elizabeth Mary Jones], 'Moelona' (1), Ellis D. Jones (36), Emyr Ll[ywelyn] Jones (3), Dr Emyr Wyn Jones (1), Francis Jones (12), [Francis] Wynn Jones (4), Gareth Morgan Jon...

Jones, Ellis D.

Llythyrau Jones (H-J)

Llythyrau, 1913-1969. Ymhlith y gohebwyr mae H. R. Jones (9), Harri Pritchard Jones (3), Idwal Jones (9), Iorwerth Hughes Jones (3), J. E. Jones (98), J. R. Jones (2), J. T. Jones [John Eilian] (3), J. Tysul Jones (8) a J. Tywi Jones (1).

Jones, H. R. (Hugh Robert), 1894-1930

Llythyrau M (Morgan-Moss)

Llythyrau, [1922]-[1968]. Ymhlith y gohebwyr mae Derec [Llwyd Morgan] (4), Dyfnallt Morgan (3), Elena Puw Morgan (1), Herbert Morgan (2), Prys Morgan (1), T. J. Morgan (9), R[hys] Hopkin Morris (1) a Gwenfron Moss (1).

Morgan, Derec Llwyd

Llythyrau Williams (W-)

Llythyrau, 1918-1969. Ymhlith y gohebwyr mae [W.] Crwys [Williams] (3), W. D. [Williams] (3), W. Llewelyn Williams (1) a Waldo Williams (43), gan gynnwys cerdd a ysgrifennodd Waldo Williams ar ôl taith yn Iwerddon yn 1956 a chyfarchion ar gerdd ga...

Crwys, 1875-1968

Traethodau Rhydychen

Traethodau, 1916-[1918], a ysgrifennodd D. J. Williams ar lenyddiaeth Saesneg tra'n fyfyriwr yn Rhydychen, gan gynnwys rhai ar John Dryden, Ben Johnson, John Keats, Milton ac Alexander Pope [ymddengys mai fel ymarfer oeddent gan nad oes ôl cy...

Torion o'r wasg

Torion o'r wasg, [1912]-1969, yn cynnwys erthyglau ganddo neu amdano, gan gynnwys rhai o'r County Echo (yn arbennig 'Our Readers' Views') a'r Western Telegraph gan mwyaf yn ymwneud â phynciau fel gwleidyddiaeth yn lle...

Papurau cyhoeddus

Papurau, 1922-1966, yn ymwneud â rhan D. J. Williams yn llosgi'r Ysgol Fomio ym Mhenyberth yn 1936 a'r achos llys a ddilynodd, gyda Phlaid Cymru yn Abergwaun ac yn genedlaethol, ac fel darlithydd a phregethwr lleyg.

Llythyrau o'r carchar

Pump llythyr, [1937], oddi wrth D. J. Williams wedi'u hysgrifennu ar bapur swyddogol Wormwood Scrubs, tri ohonynt at ei wraig Siân, un llythyr at yr Athro [John] Hughes, [Montreal] a'r llall, ei lythyr olaf o'r carchar, at Joseph Jo...

Storïau'r Tir Du

Drafftiau llawysgrif o'r storïau a gyhoeddwyd yn Storïau'r Tir Du yn 1949: 'Y gorlan glyd', 1948; 'Colbo Jones yn ymuno â'r fyddin', 1941, gyda llythyr oddi wrth Tom Parry, 1941, yn ei gwrthod am ei bod yn rhy hi...

Hughes, Thomas Rowland

Results 1 to 20 of 187