Showing 22 results

Archival description
Papurau D. Tecwyn Lloyd, series
Advanced search options
Print preview View:

Personalia,

Papurau, [1906]-1992, yn adlewyrchu'i ddiddordeb mewn hanes teulu, ynghyd â thystysgrifau teuluol, adroddiadau ysgol a phapurau'n ymwneud â'i radd Doethur mewn Llenyddiaeth, 1990.

Saunders Lewis,

Papurau, [1926]-1989, yn ymwneud â Saunders Lewis gan gynnwys traethawd beirniadol buddugol Tecwyn Lloyd ar waith Saunders Lewis, Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi 1942; llythyrau’n trafod enwebu Saunders Lewis ar gyfer gwobr Nobel yn 1970; a'...

Papurau Gwyneth Lloyd,

Llythyrau oddi wrth Tecwyn Lloyd ati, papurau'n ymwneud â'r gyfrol yn coffáu D. Tecwyn Lloyd (Bro a Bywyd) a theyrngedau iddo, [1968]-1998.

Lloyd, Gwyneth, d.2005.

Dyddiaduron,

Dyddiaduron, 1931-1992. Mae iddynt le pwysig yn hanes llenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif gan fod Tecwyn Lloyd yn trafod gwaith llenorion eraill ac yn feirniad llenyddol a sylwedydd craff hefyd. Nid ydynt yn ddyddiaduron yn yr ystyr draddodiad...

Papurau academaidd,

Papurau'n ymwneud â'r cyfnod a dreuliodd yn y brifysgol ym Mangor, gan gynnwys ai atgofion am y blynyddoedd 1934-1938, ynghyd â'i draethawd MA, 1961.

Yr Eidal,

Papurau, 1948-[1988], yn ymwneud â'r cyfnod a dreuliodd fel Cymrawd Ymchwil yn Rhufain gan gynnwys adroddiad 'Taith i'r Eidal' ac astudiaeth o dafodieithoedd.

Traethodau,

Traethawd 'Golwg ar hanes ardal Llawrybetws neu Nantffreuer: o Bethel i lawr i Gaefaes' a ysgrifennodd D. Tecwyn Lloyd ar hanes lleol bro ei febyd, 'o gof personol ac amryfal gofnodion', gan ganolbwyntio ar anheddau'r ardal.

Addysg i oedolion,

Papurau, [1938]-1992, yn ymwneud â'r cyfnod y bu'n cynnal dosbarthiadau i oedolion dan nawdd Prifysgolion Bangor ac Aberystwyth.

Llythyrau,

Llythyrau gan gynnwys llythyrau personol oddi wrth gyfeillion yn ymateb i gyhoeddiadau D. Tecwyn Lloyd fel Bore da, Lloyd (Caernarfon, 1980), Cofio rhai pethe a phethe eraill (Dinbych, 1988) a John Saunders Lewis. Cyfrol I (Dinbych, 1988); ceisiad...

Llythyrau,

Ceir llythyrau personol oddi wrth gyfeillion yn ymateb i lyfrau D. Tecwyn Lloyd megis Safle'r Gerbydres ac ysgrifau eraill (Llandysul, 1970), Lady Gwladys a phobl eraill (Abertawe, 1972) a Hyd eithaf y ddaear: a storïau eraill (Llandysul, 197...

Llythyrau,

Llythyrau personol oddi wrth gyfeillion yn llongyfarch D. Tecwyn Lloyd ar ei lwyddiant academaidd ac ar dderbyn swyddi newydd, gwahoddiadau i ddarlithio oddi wrth gymdeithasau a llythyrau'n ymwneud â chyfraniadadu ar gyfer y cylchgrawn Talies...

Gohebiaeth gyffredinol,

Llythyrau, 1924-1992, gan gynnwys llythyrau oddi wrth aelodau'r teulu, cyfeillion, ysgolheigion a llenorion yn ymwneud â'i swyddi amrywiol, ei ddiddordebau llenyddol, ei waith ymchwil a'i gyhoeddiadau, ac yn ei longyfarch ar ei anrh...

Results 1 to 20 of 22