Showing 361 results

Archival description
Papurau Gwenallt
Print preview View:

Llyfr nodiadau,

Llyfr nodiadau'n cynnwys dyfyniadau o lyfrau am Williams Pantycelyn ac eraill.

D. J. Williams, 49 High Street, Abergwaun,

Llongyfarchiadau i Nel [gwraig Gwenallt] ar enedigaeth ei hwyres, sylwadau ar weithgareddau'r gohebydd ac absenoldeb Gwenallt ohonynt, ar sgwrs â Lyn Owen-Rees, cofiannydd Gwenallt, ac ar y gyfrol Coed. Ynghlwm wrth hwn 'roedd toriad pap...

Results 1 to 20 of 361