Hughes, Beti.

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Hughes, Beti.

Ffurf(iau) cyfochrog o enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

The novelist Beti Hughes ('Beti Gwynno', 1926-1981), born near St Clears, Carmarthenshire, was a Welsh teacher in the Girls' Grammar School in Lampeter. She was later Deputy Headteacher at the Bro Myrddin School, Carmarthen. She wrote a number of novels and was joint winner of the Daniel Owen Memorial Competition in the National Eisteddfod in Caernarfon in 1979 with her novel Pontio'r Pellter (Swansea, 1981).

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC