Cyfres T10 - Rhaglenni nodwedd (Cyffredinol)

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

T10

Teitl

Rhaglenni nodwedd (Cyffredinol)

Dyddiad(au)

  • 1950-2007 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Cyfres

Maint a chyfrwng

29 o flychau.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

(1923-)

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Sgriptiau, 1950-2007, rhaglenni teledu a ddynodwyd gan y BBC fel 'Rhaglenni nodwedd (Cyfredinol)'.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio a gynhyrchir

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Dim ond detholiad o'r archif a gatalogwyd hyd yn hyn. Dewiswyd y deunydd a gatalogwyd gyda sylw arbennig i'r angen am drawsdoriad cyrychiadol (radio/teledu, Cymraeg/Saesneg, genres a chyfnodau amser) yn ogystal â gofynion ehangach yr Archif Ddarlledu Genedlaethol.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig