Cyfres / Series BC13 - Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio (A-DEB-28),

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

BC13

Teitl

Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio (A-DEB-28),

Dyddiad(au)

  • 2005-2007 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Cyfres / Series

Maint a chyfrwng

38 ffolder

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Ffeiliau Ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor. Gall y ffeiliau hyn cynnwys yr agenda ar gyfer y cyfarfodydd, cofnodion, adroddiadau, gohebiaeth, gwahoddiadau a mynychwyr, ac eitemau printiedig.
Roedd cylchwaith y Gweinidogion yn ymwneud â rhaglen y llywodraeth i adfywio cymunedau Cymru, yn enwedig y rheini sy'n dioddef yr anfanteision mwyaf. Roedd yn cynnwys Cymunedau yn Gyntaf; mentrau gwrth-dlodi; yr economi gymdeithasol; y sector gwirfoddol; diogelwch cymunedol a chysylltiadau â'r heddlu; y gwasanaeth tân; camddefnyddio cyffuriau ac alcohol; a cyfiawnder ieuenctid a thai.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

38 ffeil, wedi eu trefnu'n gronolegol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Rhaid golygu’r ffeil cyn y bydd ar gael i ddarllenwyr = Redaction must take place before making available to readers.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

preferred Citation: BC13/44.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig