ffeil GJL/7. - Dysgwyr,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GJL/7.

Teitl

Dysgwyr,

Dyddiad(au)

  • 2012. (Creation)

Lefel y disgrifiad

ffeil

Maint a chyfrwng

1 bwndel.

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Cerdd: 'Bro' (cystadleuaeth y gadair); darn o ryddiaith: 'Dathlu' (y tlws rhyddiaith); sgwrs amser coffi; blog neu ddyddiadur; llythyr neu e-bost at eich tiwtor/athro; adolygiad o lyfr neu CD Cymraeg; cywaith yn cynnwys casgliad o ddeunydd amrywiol mewn unrhyw gyfrwng (gwaith grŵp neu unigol); a pharatoi deunydd ar gyfer dysgwyr.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Rhifau 118-125 yn y Rhestr Testunau.

Nodiadau

Preferred citation: GJL/7.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006818274

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: GJL/7 (Bocs 294).