Ffeil NLW MS 14051A. - Dyddiadur S.R.

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 14051A.

Teitl

Dyddiadur S.R.

Dyddiad(au)

  • 1868 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

i, 68 ff. (tudaleniad gwreiddiol 1-104 wedi ei barhau i'r diwedd) ; 140 x 95 mm.

Dyddiadur printiedig, lledr main du dros fyrddau gyda llabed wedi ei blygu drosodd; '1868' (mewn aur ar y llabed).

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Dyddiadur yr Annibynwyr am 1868, gol. gan J. Davies a W. Williams, o eiddo i Samuel Roberts, yn cynnwys cofnodion cryno yng Nghymraeg a Saesneg (tt. 3-54), yn nodi pregethau a darlithoedd, enwau gohebwyr a'i waith i sefydlu papur newydd Y Dydd. = Dyddiadur yr Annibynwyr am 1868, ed. by J. Davies and W. Williams, belonging to Samuel Roberts, containing brief entries in Welsh and English (pp. 3-54), including preaching and lecturing engagements, names of correspondents and his work establishing the newspaper Y Dydd.
Mae yna amryw gofnodion, cyfrifon a nodiadau (tt. i-ii, 2, 55-56, 105-109, 112, 119-120, 124-125, 128-136 a tu mewn i'r cloriau). = Also contains various memoranda, accounts and notes (pp. i-ii, 2, 55-56, 105-109, 112, 119-120, 124-125, 128-136 and inside the covers).

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg;

Cyflwr ac anghenion technegol

Rhwymiadau yn datgymalu; 1 dalen yn rhydd; 1 dalen wedi ei rhwygo allan ar ôl t. 112.

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio a gynhyrchir

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 14051A.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004621666

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MS 14051A; $q - Rhwymiadau yn datgymalu; 1 dalen yn rhydd; 1 dalen wedi ei rhwygo allan ar ôl t. 112.