Davies, John, 1938-

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Davies, John, 1938-

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Ganwyd John Davies, hanesydd, llenor a darlledwr, yn Llwynypia, Rhondda, Morgannwg, yn 1938, ond cafodd ei fagu yng Ngheredigion. Derbyniodd ei addysg yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd, a Choleg y Drindod, Caergrawnt. Bu'n athro yn Adran Hanes Coleg y Brifysgol, Abertawe, 1963-1973, ac yn Adran y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, 1973-1990, cyn symud i Gaerdydd fel darlledwr teledu. Mae ei waith cyhoeddedig yn cynnwys Hanes Cymru (Penguin, 1990), y cyfieithiad Saesneg ohono, The History of Wales (Penguin, 1993) a Cardiff and the Marquesses of Bute. Roedd yn un o sylfaenwyr Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, a'i hysgrifennydd cyntaf ar y cyd ag E.G.Millward. Ffurfiwyd y Gymdeithas i ymgyrchu dros hawliau'r Gymraeg. Cyhoeddir cylchlythyr, Tafod y Ddraig.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig