fonds GB 0210 DAOMAS - David Thomas (Dewi Glanrhondda) Papers,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 DAOMAS

Teitl

David Thomas (Dewi Glanrhondda) Papers,

Dyddiad(au)

  • 1884-1933 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Bu'r bardd David Thomas, 'Dewi Glanrhondda'(1861-1933), o Dreorci, Morgannwg, yn gweithio injan weindio ym Mhwll Glo y Parc, Cwm-parc, am dros hanner canrif. Er gwaethaf diffyg addysg ffurfiol yr oedd ganddo ddiddordeb mewn diwylliant Cymraeg a chrefydd, a bu'n llwyddiannus mewn sawl eisteddfod. Yr oedd hefyd yn ddiacon yng Nghapel Noddfa = The poet David Thomas, 'Dewi Glanrhondda', (1861-1933), from Treorci, Glamorgan, was a winding-engineman at Park Colliery, Cwm-parc for over half a century. Despite a lack of formal education he was interested in Welsh culture and religion, and had several eisteddfod successes. He was also a deacon at Noddfa chapel.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Wyres Mrs Frances Rathbone,; Rhodd,; 1997

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau'r bardd David Thomas, yn cynnwys barddoniaeth, 1884-1932, papurau personol,1887-1933, papurau amrywiol [ar ôl 1893], a deunydd printiedig, 1899 = Papers of the poet David Thomas, including poetry, 1884-1932, personal papers, 1887-1933, miscellaneous papers [post-1893], 1932, and printed material, 1899.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion..

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd fel a ganlyn: barddoniaeth; papurau personol; amrywiol; a deunydd printiedig.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1998 tt. 74-76, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844896

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2 ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mehefin 2003.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a CHrynodebau,1998; Y Darian, 29 Mehefin 1933,

Ardal derbyn

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: David Thomas (Dewi Glanrhondda) Papers.