Ffeil K/1. - David Davies Memorial Institute: Correspondence,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

K/1.

Teitl

David Davies Memorial Institute: Correspondence,

Dyddiad(au)

  • 1947-1954. (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

1 small box.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

(1932-1954)

Hanes gweinyddol

The New Commonwealth was a voluntary society established to promote international peace through an Equity Tribunal and International Police Force. Founded, and to a great extend funded, by Lord Davies of Llandinam the organisation had it's headquarters at Thorney house in London and published a journal and various books and pamphlets promoting its ideas. Membership was international. The New Commonwealth was wound up in 1954.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Correspondence relating to the depleted activities of the New Commonwealth Society following the death of Lord Davies in March 1944 and the decision in consequence to set up the David Davies Memorial Institute, and its development during its early years. The file includes an undated memorandum entitled 'The David Davies Memorial Institute of International Studies' and a printed copy of its constitution and its deed of covenant dated 28 September 1950.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: K/1.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006390177

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: K/1 (Box 188)