Ffeil NLW MS 16249D. - Cyfrifon crydd.

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 16249D.

Teitl

Cyfrifon crydd.

Dyddiad(au)

  • 1887-1906 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

184 ff. (dalennwyd fesul agoriad 1-181; bu f. 184 ar un adeg yn lud-ddalen) ; 325 x 140 mm.

Hanner lledr dros fyrddau.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Mri D. ac R. Hughes, meibion David Hughes; Llanuwchllyn; Rhodd; Ionawr 1943.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Llyfr cyfrifon, 1887-1906, [David Hughes], crydd, o Lanuwchllyn, sir Feirionnydd, yn cynnwys manylion atgyweiriadau a wnaethpwyd, costau'n daladwy, ayyb. = A ledger, 1887-1906, of [David Hughes], bootmaker, of Llanuwchllyn, Merioneth, containing details of repairs carried out, costs payable, etc.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Clawr cefn yn rhydd; un ddalen wedi ei dorri ymaith rhwng ff. 180 verso a 181; wedi'i heffeithio gan leithder a baw.

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 16249D.

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004437378

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Tachwedd 2007 a Gorffennaf 2014.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd y disgrifiad gan Bethan Ifan, a'i adolygu gan Rhys Morgan Jones.

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MS 16249D; $q - Clawr cefn yn rhydd; un ddalen wedi ei dorri ymaith rhwng ff. 180 verso a 181; wedi'i heffeithio gan leithder a baw.