fonds GB 0210 DINWIG - CMA: Cofysgrifau Capel Dinorwig

Identity area

Reference code

GB 0210 DINWIG

Title

CMA: Cofysgrifau Capel Dinorwig

Date(s)

  • 1865-1866, 1870-1984 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.090 metrau ciwbig (10 bocs, 1 waled)

Context area

Name of creator

Administrative history

Sefydlwyd yr achos ym 1825 mewn ysgoldy bach yn ymyl chwarel Dinorwig a godwyd, yn ôl pob tebyg, gan oruchwylwyr y chwarel. Daeth 35 o aelodau a 15 o blant draw o'r Capel Coch pan sefydlwyd yr eglwys. Gwelwyd cynnydd yn nifer yr aelodau yn ystod diwygiad 1832 ac yn dilyn y tŵf yma adeiladwyd capel newydd ym 1833. Bu'n rhaid ymestyn yr adeilad ym 1849 yn sgîl cynnydd yn y boblogaeth. Yn Chwefror 1862 agorwyd Capel Fachwen ac roedd y mwyafrif o'i 67 o aelodau yn gyn-aelodau Capel Dinorwig. Serch hynny, nifer aelodaeth yr eglwys erbyn 1866 oedd 235.

Yn Awst 1874 agorwyd capel newydd ar gost o £1600 ac ym 1880 cofrestrwyd y capel i weinyddu priodasau. Roedd Hugh Jones ('Huw Myfyr'), John Puleston Jones a Ieuan Bryn Williams ymhlith y gweinidogion a wasanaethodd yn y Capel. Tybiwyd mai Ysgol Sul Dinorwig, a gychwynnodd tua 1790, oedd y cyntaf yn Arfon.

Caewyd Capel MC Dinorwig yn 2000. Roedd yn rhan o Ddosbarth Eryri a Henaduriaeth Arfon yr adeg honno.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Adneuwyd gan Mr Robert M. Morris, Pen-y-groes, Mehefin 2002.; 0200208844

Content and structure area

Scope and content

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion y Capel, 1865-1866, 1870-1984, a chofnodion yr Ysgol Sul, [1885]-1887, 1910-1960, gan gynnwys cofrestri, cyfrifon, cyfraniadau aelodau a chofnodion pwyllgorau a chymdeithasau yn ymwneud â'r Capel.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd yr archif yn LlGC yn ddau grŵp: cofnodion y Capel a chofnodion yr Ysgol Sul.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Mae cofrestr bedyddiadau, 1809-1837, ar gadw yn yr Archifdy Gwladol (PRO: RG4/3873) a cheir copi microffilm yn LlGC. Cedwir adysgrifau o gofnodion bedyddiadau, 1826-1835, yn LlGC (Bala College Safe MSS, III, 3), yn ogystal ag Adroddiadau Blynyddol, 1913-1972 (gydag amryw fylchau). -- Trosglwyddwyd deunydd printiedig, sef testunau Beiblaidd ac esboniadau yn bennaf, i'r casgliad llyfrau print.

Related descriptions

Notes area

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

GEAC system control number

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Rhagfyr 2002.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Siân Bowyer.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr hwn: W. Hobley, Hanes Methodistiaeth Arfon. Dosbarth Dinorwig (1921); 'Braslun o Hanes yr Eglwys', Eco'r Wyddfa, rhif 267 (Mai 2000); Blwyddiadur a Dyddiadur Eglwys Bresbyteraidd Cymru 1999; Cronfa CAPELI LlGC.

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: CMA: Cofysgrifau Capel Dinorwig.