Fonds GB 0210 FANSRW - Casgliad Ffansîn Rhys Williams,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 FANSRW

Teitl

Casgliad Ffansîn Rhys Williams,

Dyddiad(au)

  • 1982-1990. (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

1 bocs (0.001m3).

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Casglwyd yr eitemau gan Rhys Williams (Twitter @RhysCaerdydd) a'u rhoi i'r Llyfrgell ym mis Hydref 2020. Fe oedd yn gyfrifol am y wefan 'Fanzine Ynfytyn' (https://fanzineynfytyn.wordpress.com).

Ffynhonnell

Rhys Williams, Caerdydd.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Casgliad o 16 ffansin cerddoriaeth pop Cymraeg, 1982-1990, ac un poster gig [1985].

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefniant yn seiliedig ar y drefn wreiddiol ar adeg adneuo.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol = Usual copyright laws apply.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Catalog ar-lein.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Nodyn cyhoeddiad

Gwefan Fanzine Ynfytyn - Cyhoeddiadau tanddearol o 1982 ymlaen. https://fanzineynfytyn.wordpress.com

Nodyn cyhoeddiad

Gwefan BBC Cymru Fyw, (5.2.2021) 'Y ffansins pop Cymraeg sy'n 'gofnod prin o hanes' https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/55942820

Blog Rhys Mwyn, erthygl ar fanzines yn y Casglwr (2015) http://rhysmwyn.blogspot.com/2015/07/fanzines-y-casglwr-114-haf-2015.html

Ardal nodiadau

Nodiadau

Daethant i'r Llyfrgell yn dilyn Apel gan Yr Archif Gerddorol Gymreig am bosteri gigs (#poster2020).

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

991093743802419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Mae'r disgrifiad yn dilyn canllawiau NLW yn seiliedig ar ISAD (G) 2il arg.; AACR2; a LCSH

Statws

Draft

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig