Reports

"Capten Griffith, Byddin yr Eglwys, Caernarfon", [englyn coffa mewn llawysgrifen], gweler hefyd rif 77 isod.

There are no relevant reports for this item