File NLW MS 21702E. - Barddoniaeth amrywiol,

Identity area

Reference code

NLW MS 21702E.

Title

Barddoniaeth amrywiol,

Date(s)

  • 1663-1994 (Creation)

Level of description

File

Extent and medium

177 ff. ; 330 x 245 mm.

Context area

Name of creator

Biographical history

Name of creator

Biographical history

Name of creator

(1884-1956)

Biographical history

Yr oedd Robert William Parry (1884-1956), bardd a darlithydd o Dal-y-sarn, Dyffryn Nantlle. sir Gaernarfon, yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn symud i Fangor ac astudio dan John Morris-Jones, gan raddio yn 1908. Yn 1910 enillodd ei awdl 'Yr Haf' Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Colwyn. Bu'n athro yn y Barri, Morgannwg, ac wedyn yng Nghaerdydd. Rhwng 1916 a 1918 bu'n gwasanaethu yn y fyddin; ysbrydolwyd ef i lunio llawer soned ynghyd â'i englynion er cof am Hedd Wyn yn ystod y cyfnod hwn. Yn 1922 cafodd ei benodi yn ddarlithydd ym Mangor, sir Gaernarfon, a symudodd i Fethesda, sir Gaernarfon. Cyhoeddwyd ei gyfrol gyntaf o gerddi, 'Yr Haf a Cherddi eraill', yn 1924, gan sicrhau iddo'r bri o fod yn fardd mawr. Cyhoeddwyd ei ail gyfrol o gerddi, 'Cerddi'r Gaeaf' yn 1952. Priododd Myfanwy Williams Parry (1898-1971) yn 1923.

Name of creator

Biographical history

Saunders Lewis, dramatist, poet, historian and literary critic, was born in Wallasey, Cheshire to a family of prominent Welsh Calvinistic Methodists. He was educated at a boys's school in Liscard and at Liverpool University, where he studied English and French. His academic career was interrupted by the First World War, in which Lewis served with the South Wales Borderers, but he quickly resumed his studies at the end of the conflict, and, having graduated, worked as librarian in Glamorgan before taking up a post as lecturer in the Welsh department of the University College of Swansea. In 1925, Lewis was one of the pioneering figures involved in establishing the National Party of Wales (later known as Plaid Cymru) and was made President of the fledgeling organisation the following year. Having written about the Roman Catholic church for a number of years, in 1932 Lewis converted to the faith also practised by his wife Margaret. In 1936, Lewis, D. J. Williams and Lewis Valentine set fire to the Royal Airforce's Bombing School in Penyberth on the Lleyn Peninsula, an event which has gone down in the annals of Welsh history and which earned Lewis imprisonment in Wormwood Scrubs and dismissal from his lecturing post in Swansea. He was eventually appointed senior lecturer in Welsh at the University of Cardiff but retired in 1957 to devote his time to writing. Lewis's litarary output is prodigious and he is considered by many to be the most important Welsh literary and political figure of the twentieth century; it is considered that his radio address for 1962, Tynged yr Iaith, was the direct instigating force behind the establishment of the Welsh language movement Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Name of creator

Biographical history

Name of creator

Biographical history

Name of creator

Biographical history

Name of creator

Biographical history

Name of creator

Biographical history

Name of creator

Biographical history

Name of creator

Biographical history

Yr oedd William John Gruffydd (1881-1954) yn fardd, dramodydd, ysgolhaig, golygydd a beirniad. Cafodd ei fagu yng Ngorffwysfa, Bethel, sir Gaernarfon, a mynyddodd Ysgol Sir Caernarfon, ac astudiodd llenyddiaeth Saesneg yn ddiweddarach yng Ngholeg Iesu, Rhydychen. Yn 1904 fe'i penodwyd yn athro yn Ysgol Ramadeg Biwmares, ac yn 1906 penodwyd ef yn ddarlithydd mewn Celteg yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd. Ar ôl gwasanaethu fel swyddog yn y llynges, 1915-1918, fe'i penodwyd yn Athro Ieithoedd Celtaidd yng Nghaerdydd ac arhosodd yn y swydd honno hyd ei ymddeoliad yn 1946. Prif faes ei ymchwil oedd Pedair Cainc y Mabinogi, a bu hefyd yn olygydd y cylchgrawn chwarterol Y Llenor, 1922-1951; ysgrifennodd tair drama, a chyfieithodd Antigone gan Sophocles i'r Gymraeg. Bu'n ymgeisydd seneddol fel Rhyddfrydwr yn 1943, gan gystadlu yn erbyn Saunders Lewis am sedd Prifysgol Cymru, er gwaethaf y ffaith ei fod yntau yn aelod blaenllaw o Blaid Cenedlaethol Cymru. Priododd a chael un mab.

Name of creator

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Ffynonellau amrywiol, rhai'n anhysbys; Rhoddion a phryniadau; 1981-1997

Content and structure area

Scope and content

Barddoniaeth o'r ail ganrif ar bymtheg hyd yr ugeinfed ganrif, gan gynnwys gweithiau gan Alan Llwyd (f. 2), W. J. Gruffydd (f. 14), Richard Davies (Mynyddog) (f. 76), Ray Howard-Jones (ff. 98-104), R. Williams Parry (ff. 106-110), Saunders Lewis (ff. 132-136), Vernon Watkins (f. 146), Harri Webb (ff. 153-154), Katherine Philips (The Matchless Orinda) (f. 158), ac Euros Bowen (ff. 161-169), ynghyd â nifer o feirdd llai enwog a rhai darnau anhysbys. Cynigiwyd rai o'r cerddi mewn cystadlaethau eisteddfodol (ff. 36-51, 53-61, 63, 113-124). Mae nifer o'r cerddi yn llaw y beirdd eu hunain, eraill yn gopïau neu mewn teipysgrif. Ceir hefyd garol plygain, a nodwyd i lawr [?19 gan., ¼ olaf] (ff. 155-157 verso), a llythyr, 1994, oddi wrth Jon Meirion Jones at Dafydd Ifans yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymwneud â Dafydd Jones (Isfoel) y Cilie (ff. 149-150). = Poetry, seventeenth to twentieth centuries, including works by Alan Llwyd (f. 2), W. J. Gruffydd (f. 14), Richard Davies (Mynyddog) (f. 76), Ray Howard-Jones (ff. 98-104), R. Williams Parry (ff. 106-110), Saunders Lewis (ff. 132-136), Vernon Watkins (f. 146), Harri Webb (ff. 153-154), Katherine Philips (The Matchless Orinda) (f. 158), and Euros Bowen (ff. 161-169), together with many lesser-known poets and some anonymous pieces. Some of the poems were submitted for competition at eisteddfodau (ff. 36-51, 53-61, 63, 113-124). Many of the poems are autograph while others are copies or in typescript. Also included is a plygain carol, noted down [?19 cent., last ¼] (ff. 155-157 verso), and a letter, 1994, from Jon Meirion Jones to Dafydd Ifans at the National Library of Wales regarding Dafydd Jones (Isfoel), Cilie (ff. 149-150).

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • French
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg, un eitem Ffrangeg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Gweler hefyd yr atodiad i'r llawysgrif hon, sef carol gan Gwen Pugh, Dolgellau, a ymddengys ar ff. 176-177 verso.

Related descriptions

Publication note

Am 'Isfoel' a theulu'r Cilie, gweler Jon Meirion Jones, Teulu'r Cilie (Cyhoeddiadau Barddas, 1999).

Notes area

Note

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Note

Gweddillion sêl, f. 126; dyfrnod, f. 159.

Note

Preferred citation: NLW MS 21702E.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls004217402

GEAC system control number

(WlAbNL)0000217402

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd are ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Ebrill 2008.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd y disgrifiad gan Bethan Ifans;

Accession area

Related subjects

Related places

Physical storage

  • Text: NLW MS 21702E.