fonds GB 0210 BWRDDFFILM - Archifau'r Bwrdd Ffilmiau Cymraeg,

Identity area

Reference code

GB 0210 BWRDDFFILM

Title

Archifau'r Bwrdd Ffilmiau Cymraeg,

Date(s)

  • 1970-1991 / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.574 metrau ciwbig (42 bocs)

Context area

Name of creator

Administrative history

Ffurfiwyd Bwrdd Ffilmiau Cymraeg dan adain Cyngor Celfyddydau Gogledd Cymru o ganlyniad i ysgol breswyl ar Gyfryngau Llenyddol Newydd yng Ngregynog, ger y Trallwng, sir Drefaldwyn, ym mis Gorffennaf 1970. Ei nod oedd annog a hyrwyddo'r gwaith o gynhyrchu ffilmiau yn y Gymraeg, ar adeg pan nad oedd cyfleoedd eraill ar gael i wneuthurwyr ffilmiau Cymraeg eu hiaith, i bob diben. Gweithredai ar y cychwyn dan yr enw Panel Ffilmiau Cymraeg Gregynog, gan newid ei enw dros dro i Bwrdd Ffilmiau'r Gogledd yn 1972, cyn mabwysiadu'r enw Bwrdd Ffilmiau Cymraeg yn fuan wedyn, a bu'n cynhyrchu llawer o ffilmiau yn y Gymraeg cyn cael ei ddiddymu ym mis Medi 1986.

Archival history

Aeth y cofnodion i law y Derbynnydd, J. R. Thomas a'i Gwmni, Bangor, a fu'n ymdrin â materion ariannol hyd 1991.

Immediate source of acquisition or transfer

Mr Raymond Griffiths, o gwmni J. R. Thomas a'i Gwmni; Adnau; 1989 ac 1991

Content and structure area

Scope and content

Cofnodion Bwrdd Ffilmiau Cymraeg, 1970-1986, yn cynnwys papurau gweinyddol, gohebiaeth gyffredinol, gohebiaeth yn ymwneud â chynhyrchu ffilmiau i'r Bwrdd, a phapurau a gohebiaeth yn ymwneud â phynciau ariannol,1972-1986, gan cynnwys cofnodion y Bwrdd, 1970-1972, dan yr enw Panel Ffilmiau Cymraeg Gregynog; a chofnodion ariannol,1986-1991 = Records of Bwrdd Ffilmiau Cymraeg, 1970-1986, comprising administrative papers, general correspondence, correspondence relating to the production of films for the Board, and papers and correspondence relating to financial matters, 1972-1986, and including minutes of the Board for 1970-1972, under the name Panel Ffilmiau Cymraeg Gregynog; and financial records, 1986-1991.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: gweinyddol (cofnodion; gohebiaeth); ariannol; ac amrywiol (adnau 1989); ac ariannol ychwanegol (adnau 1991).

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Mae Bocs 7 ar gau tan y flwyddyn 2019. Nid oes cyfyngiadau eraill. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Y mae negyddion y rhan fwyaf o'r ffilmiau a gynhyrchwyd gan y Bwrdd, ynghyd â phrintiau a wnaed o'r ffilmiau, yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir cofnodion dau gyfarfod o'r Bwrdd, ym misoedd Mawrth a Thachwedd 1976, ynghyd â phapurau yn ymwneud â Bwrdd Ffilmiau'r Gogledd a chopi o sgript gan Dafydd Huw Williams a William Aaron,yn dwyn y teitl 'Hen Dynnwr Lluniau', yn LlGC, Papurau Emyr Humphreys AIX/1/63.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844047

Project identifier

ANW

Access points

Subject access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Ionawr 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC Rhestr o Archifau'r Bwrdd Ffilmiau Cymraeg; gwefan LlGC (www.llgc.org.uk), edrychwyd Ionawr 2003;

Accession area

Related subjects

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Archifau'r Bwrdd Ffilmiau Cymraeg.