Fonds GB 0210 DOLMRU - Archif Dolen Cymru

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 DOLMRU

Teitl

Archif Dolen Cymru

Dyddiad(au)

  • 1980-2017 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

16 bocs (0.14 m3).

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

(1985-)

Hanes gweinyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Rhodd gan Dr Carl Iwan Clowes, Mehefin 2018.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Deunydd yn ymwneud â Dolen Cymru a'i gweithgareddau yng Nghymru a Lesotho.

Mae llawer o'r allbrintiau o ohebiaeth, adroddiadau ac ati yn cael eu hargraffu ar gefnau papurau sy'n adlewyrchu diddordebau eraill Carl a Dorothi Clowes, gan gynnwys Nant Gwrtheyrn, Gorsedd y Beirdd, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, a therapi lleferydd ac iaith.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ffeiliau wedi'u trefnu'n gronolegol o fewn saith cyfres: Papurau pwyllgor, Gohebiaeth, Ffeiliau pwnc, Iechyd, Cyffredinol, Llyfrau sgrap a thoriadau papur newydd, a Mater wedi'i argraffu.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Mae rhai CVs wedi'u tynnu i ffeil ar wahân o dan GDPR.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

  • Saesneg
  • Sesotheg
  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Saesneg a Chymraeg yn bennaf, gyda nifer o eitemau yn Sesotho.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Trosglwyddwyd chwe ffotograff i gasgliad ffotograffau LlGC. Trosglwyddwyd tri llun dyfrlliw i gasgliad lluniau LlGC. Trosglwyddwyd nifer o eitemau printiedig, wedi'u heitemeiddio dan gyfres G isod, i gasgliad llyfrau printiedig LlGC.

Disgrifiadau cysylltiedig

Nodyn cyhoeddiad

Phil Williams, 'Wales' African twin' (Pwllheli : Cyhoeddiadau'r Gair, 2008).

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

99905941802419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Stephen Benham, Ebrill 2019. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: LlGC, Archif Dolen Cymru; gwefan Dolen Cymru, http://www.dolencymru.org = www.waleslesotholink.org; Carl Clowes (erthygl Wicipedia); a 'Dolen Cymru, a chronology, 1982-2004' ac 'Outline of main activities undertaken by Dolen Cymru during its project period 1997-2000' (y ddau yn ffeil C 11).

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig