Fonds GB 0210 NAFW - Archif Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 NAFW

Teitl

Archif Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dyddiad(au)

  • 1999-2007 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

0.8 metr ciwbig (89 blwch).

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Y Llywodraeth Cynulliad Cymru oedd yn gyfrifol dros gofnodion cynnar y Cynulliad Cenedlaethol, 1999-2007. Cyflwynwyd y ffeiliau gweinyddol cyffredinol (Cofnodion Cyhoeddus Cymru) i’r Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan ddogfen Cofnodion Cyhoeddus (Cyflwyno Cofnodion) Offeryn Rhif 2010-43 ym mis Hydref 2010. Digwyddodd y trosglwyddiad cyntaf o gofnodion i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Mai 2017.

Ffynhonnell

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru; Mai 2017.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn cynnwys ffeiliau Ysgrifenyddiaeth.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Holl gofnodion wedi eu cadw ar wahân i eitemau dyblyg sydd wedi tynnu allan.

Croniadau

Disgwylir croniadau.

System o drefniant

Trefnwyd yn ôl Cynulliad.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

English and Welsh = Saesneg a Chymraeg

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Catalog arlein.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

99753191102419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig