Fonds GB 0210 ANNJONS - Ann Jones AM (Women’s Archive of Wales) Papers

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 ANNJONS

Teitl

Ann Jones AM (Women’s Archive of Wales) Papers

Dyddiad(au)

  • 2001-2014 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

1 large and 3 small archival boxes; 056 cubic metres.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Donated by Ms Ann Jones AM, The National Assembly for Wales, Cardiff, via Archif Menywod Cymru/Women's Archive of Wales, November 2019.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

The archive comprises papers related to Ann Jones's campaign for domestic fire safety measures in Wales, centering on the devolution of powers to the National Assembly for Wales for this purpose and the resulting legislation; the Domestic Fire Safety (Wales) Measure, 2011, which required sprinkler systems to be fitted to all newly built or substantially converted domestic residences in Wales.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Some duplicate material has been returned to the donor.

Croniadau

Accruals are expected.

System o drefniant

Arranged into 1 sub-fond, Fire Safety.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright restrictions apply.

Iaith y deunydd

  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: Ann Jones AM (Women’s Archive of Wales) Papers.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Compiled by Robert Phillips, March 2020. The following sources were used in the compilation of this description:material in the Ann Jones AM (Women’s Archive of Wales) Papers, National Assembly for Wales WWW site March 2020, BBC News WWW site March 2020.

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig