Cyfres 4 - Deunydd amrywiol

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

4

Teitl

Deunydd amrywiol

Dyddiad(au)

  • [1898x2018] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Cyfres

Maint a chyfrwng

0.009m³ (1 bocs bach)

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Deunydd amrywiol na ellid ei gategorïo dan unrhyw bennawd penodol, yn cynnwys yn bennaf bapurau newydd a thorion papurau newydd.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Oherwydd diffyg tystiolaeth ar gyfer dyddiadau pendant yn achos y rhan fwyaf o'r eitemau mae'r drefn gronolegol yn un hynod fras.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig