Showing 2970 results

Authority record

Aberystwyth Union of Welsh Students

  • Corporate body

Undeb i Fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth yw UMCA, Undeb Myfyrwyr Cymraeg, Aberystwyth. Sefydlwyd yn 1973 i gyd-gysylltu gweithgareddau chwaraeon a hamdden gyda darparu llety a lles i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith. Mae ei swyddogion yn cynnwys llywydd, swyddog academaidd, swyddog lles, a swyddog adloniant. Gweithredai yn rhan o Undeb Myfyrwyr Aberystwyth tan y 1980au, pan ddaeth yn sefydliad annibynnol. Mae UMCA wedi bod yn weithgar gyda hyrwyddo datblygiad addysg trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru, ac yn y 2000au cynnar mae wedi mabwysiadu tactegau fwyfwy milwriaethus i brotestio ynglŷn â diffyg darpariaeth.

Adfer.

  • Corporate body

Gweledigaeth Emyr Llywelyn oedd mudiad Adfer, mudiad a darddodd o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cofrestrwyd Cwmni Adfer Cyf. ar y 9fed o Fedi 1970 ac un o’i amcanion oedd prynu ac adnewyddu tai yn yr ardaloedd Cymraeg er mwyn eu gosod ar rent isel i Gymru lleol gan ganolbwyntio ar ogledd a gorllewin Cymru sef cadarnleoedd y Gymraeg. Ym mis Awst 1971 roedd Adfer yn berchen ar dri tŷ yng Ngheredigion.

Results 1 to 20 of 2970